Heimatkreis Saaz

Pravdou k smíření

„Případ Postoloprty“ a jeho vyrovnání 1945-2010

Dokumentace

Vydáno Andreasem Kalckhoffem pro Heimatkreis Saaz

ve spolupráci s Otokarem Löblem

Obsah

Úvodní slovo

PRVNÍ DÍL

„Skutečná zvěrstva“:​ Masové popravy po skončení války v květnu a červnu 1945

Úvodní poznámky. Andreas Kalckhoff

Proč právě Žatec? Peter Klepsch

O co v těchto dokumentech jde. Herbert Voitl (†)

Zpráva pro ministra Václava Noska z 2. července 1947

Předběžná zpráva k případu Postoloprty a Žatec z 28. července 1947

Výslechy před parlamentní komisí v Žatci 30.-31. července 1947

Komentář k závěrečné rozpravě. Herbert Voitl (†)

Protokoly výpovědí svědků parlamentní komise (výňatky)

Exhumace, zpopelnění a pohřbení obětí vražd z Postoloprt. Herbert Voitl (†)

Zpráva Státní bezpečnosti Most z 13. srpna 1947

Úloha generála Reicína a poručíka Čubky v Postoloprtech

Usnesení o odložení stíhání týkajicí se trestné činnosti spáchané československými vojáky z 9. října 1997

DRUHÝ DÍL

„Tento zážitek mne duševně změnil“: Přeživší a pamětníci si vzpomínají

Úvodní poznámky. Andreas Kalckhoff

Zavraždění žateckého pátera Maximiliana 7. června 1945. Anonymní zpráva

Ke konci války s námi maminka tancovala dokola. Josef-H. Hasenöhrl (†) z Podbořan

Ráno 3. června jsme byli probuzeni střelbou a křikem. Heinrich Giebitz ze Žatce

Dejte nám své hodinky, již je nebudete nikdy potřebovat. Peter Klepsch ze Žatce

Postoloprty – byla to náhoda, když někdo přežil. Franz Stopfkuchen ze Žatce (†)

Je to nebezpečné být přítelem Čechů. Hans Jäckl ze Žatce a  Bylo to naprosté bezpráví, které mne ještě dnes rozhořčuje. Kurt Eckert ze Žatce

V táboře bylo stále méně dětí. Uta Reiffová, rozená Jäcklová ze Žatce a Byli jsme nehájená zvěř pro české vojáky. Friederika Götschelová, rozená Mocker ze Žatce

Když padla střela, řekl: „Znovu jeden Němec!“ Erika Dengler-Soukupová, rozená Köstler ze Žatce

Vozili jsme písek na dvůr, abychom zasypali louže krve. Ottokar Kremen z Chomutova

Mysleli jsme si, že jde o pracovní nasazení ke sklizni. Franz Müller z Kadaně

Češi by mohli říci: „Je nám líto, co se stalo“. Christiana Brücknerová, rozená Müllerová z Tocova

Mrtvé oběti na životech Žatecka po skončení války 1945

TŘETÍ DÍL

Ponížení člověka“: Stud, vzpomínání a smíření

Úvodní poznámky. Andreas Kalckhoff

Cyklus násilí. Uta Reiffová

Běda poraženým! Květa Tošnerová a David Hertl

Pravdou k smíření. Vzpomínková akce pro zavražděné postoloprtské a žatecké občany. Adalbert Wollrab

Pro trvalý vzájemný dialog. Projev Jaroslava Venclíka (†), Hotel Motes 19. září 2002

 Utekl gestapu, ale zatkli ho Češi. Ondřej Černý / Mladá Fronta DNES

Smrtelná mise. Alexandra Klausmann / FOCUS

K tisíciletému výročí města Žatce v roce 2004. Herbert Voitl (†)

Pozdní sběr: Reflexe válečné a poválečné persekuce. Markéta Kachlíková / Radio Praha

 

Oběti komunistické moci v severočeském pohraničí v letech 1945-1946. Výstava

Nebyl to výbuch lidového hněvu. Úvodní slovo k výstavě „Oběti komunistické moci“ / Eduard Vacek

Spravedlivá odplata, pomsta nebo zločiny proti lidskosti? Otokar Löbl

Oběti komunistické moci v severočeském pohraničí 1945-1946. Shrnutí textů výstavy Otokarem Löblem

Hledání pravdy: výstava o excesech 1945-46. Martina Schneibergová / Radio Praha

Vzpomínky na odsun Němců. Tomáš Kassal / Mladá fronta DNES

Jde o symbolické pohřbení nevinných obětí. Svobodný Hlas 1. říjen 2008

Bude v Postoloprtech stát pomník pro oběti postoloprtského masakru? Adalbert Wollrab

Děsivá pomsta v červnu 1945 – Odplata za válku. Tomáš Kassal / Mladá Fronta DNES

Postoloprty chtějí konečně klid po druhé světové válce. Kilian Kirchgessner / Deutschlandfunk

Pohled nazpět ukazuje dopředu. Klaus Brill / Süddeutsche Zeitung

Vražda v bažantnici. Hans-Ulrich Stoldt / Der Spiegel

Průlom po letech: město zřídí pomníček ubitým Němcům. Libor Želinký / Žatecký a lounský Deník

Sudetští Němci jsou vděčni za české znamení. Bernd Posselt / Sudetoněmecké krajanské sdružení

Nevinným obětem. Martin Komárek / Mladá Fronta DNES

Ponížení člověka. Projev při odhalení pamětní desky nevinným obětem v Postoloprtech. Michal Pehr

Smuteční řeč. Uta Reiffová

 

Dotatek

 Literatura

+Buchdeckel-DT-CZ-DRUCK